Фондация "Наука и здраве"

Фондация „НАУКА И ЗДРАВЕ” е сдружение с нестопанска цел, чиито цели са обучение на специалисти в областта на вътрешните болести, пулмологията, кардиологията, гастроентерологията и други медицински области, организиране и участие в образователни курсове, специализации, семинари, научни проекти и други прояви в страната и чужбина, както и създаване и поддръжка на материална база, с оглед осигуряване на условия за провеждане на изброените мероприятия.© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов