ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Модул „НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ФАРМАКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ “

30 ноември 2019 година, парк хотел „Москва” – София

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията f.naukaizdrave@gmail.com  до 10.11.2019г. Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, участие във вечеря на 30.11.19г. от 19.00ч.

За участници от провинцията – да се посочи изрично необходимостта от нощувка за 30.11.2019г. Пътните разходи не се поемат от организаторите.  

ПРОГРАМА:

 Модератор проф. д-р Даниела Петрова, дм

14:00 – 14:15 Регистрация и откриване

14:15 – 14:30 – Входящ тест  

14:30 – 15:00  Новости в инхалаторното лечение при ХОББ – доц. д-р Ваня Юрукова, дм

15:00 – 15:30 Съвременна фармакотерапия на астмата – проф. д-р Васил Димитров, дм

15:30 – 16:00  За ползата и резултатите от фармакоикономическите и социални проучвания в областта на пневмологията – проектът за ХОББ – проф. Генка Петрова

16:00 – 16:30 Кафе – пауза

16:30 – 17:00 Оценка на рискови фактори върху болестността и състоянието на болните от ХОББ в България – атмосферен въздух, професия, тютюнопушене – Доц. Миглена Донева

17:00 – 17:30 Социална тежест на ХОББ – индиректни разходи и загуби на работоспособност – Доц. Мария Камушева

17:30 – 18:00 Ко-морбидност и постоянство към терапията при пациенти с ХОББ и тяхното влияние върху общите разходи за лечение – Доц. Мария Димитрова

18:00 – 18:30 Предиктивна способност на моделите за развитие на ХОББ – настоящи и бъдещи насоки – Гл.ас. Константин Ташков

18:30 – 18:45 Изходящ тест  

18:45 – 19:00 Дискусия, закриване на научната сесия, сертификати

19:00 Вечеря

Научният семинар се осъществява със съдействието на GlaxoSmithKlein – България и съфинансиране от Chiesi – България, TEVA – ACTAVIS, Berlin Chemie Menarini – България, Boehringer Ingelheim и Novartis.

0 0 vote
Article Rating

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов