ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Проведени събития

1. Обучителен курс по бронхология – теоретичен и практически модул с млади пулмолози и респираторни медицински сестри от София, 7 дни – м. Март 2017;

2. Новости в поведението при ХОББ според  ревизията на GOLD 2017 – 10 дневен курс с млади пулмолози от София, общопрактикуващи лекари от София и респираторни медицински сестри – м. Април 2017;

3. Новости в поведението при астма според ревизията на GINA 2016/2017 – 10 дневен курс с млади пулмолози от София, общопрактикуващи лекари от София и респираторни медицински сестри – м. Май  2017;

4. Обструктивна сънна апнея, 5 дневен курс – теоретичен и практически модул с млади пулмолози и специализанти по белодробни болести от страната – м. Май 2017;

5. Практически двудневен курс с респираторни сестри и общо практикуващи лекари от София – придържане към терапията и познаване използването на инхалаторни устройства при ХОББ и астма м. Юни 2017;

6. Ехокардиография – новости (теоретичен и практически модул) – кардиолози от София и Югозападна България – м. Юни 2017;

7. Контрастна ехография за ДД на тумори на черния дроб – 3 дневен курс с млади гастроентеролози от София – м. Юни 2017;

8. Индивидуално обучение по полисомнография, разчитане на записи и титриране с апарати за неинвазивна вентилация при дихателни нарушения по време на сън – пулмолози от страната (сертификати) – м. Юни и Юли 2017.

0 0 vote
Article Rating

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов