На 30.11.2017г. в аудиторията на Катедрата по пропедевтика на УМБАЛ „Александровска” се проведе обучителен семинар на тема „ПОДХОД И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ ХОББ И АСТМА – ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКТОРИ”. Той беше организиран съвместно от фондация „Наука и здраве” и Фармацевтичния факултет на МУ – София. Откриването му съвпадна със старта на едногодишната обучителна програма на Фондацията за новости в поведението, лечението и превенцията на бронхообструктивните заболявания АСТМА И ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ). В семинара взеха участие над 50 медицински специалисти по белодробни болести и алергология; фармацевти; докторанти и специализанти; представители на съсловната организация на специалистите по здравни грижи и пациентската организация АББА. След кратка въвеждаща лекция, в която бяха резюмирани основните изисквания за подготовка на лекции и презентации, бяха разгледани съвременните препоръки и проблеми при лечение на пациентите с бронхообструктивни състояния, като бяха представени и фармако-икономическите аспекти на ХОББ и астма. В началото на събитието беше проведен тест за оценка първоначалните познания на аудиторията по разглежданите теми. В него 76.4% бяха верните отговори. В края на този обучителен модул, при изходящата проверка на знанията процентът на верните отговори беше 89.1%. Участниците в събитието получиха сертификати за присъствие и издържан изходящ тест.

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов