Фондация "Наука и здраве"
МИНАЛИ СЪБИТИЯ МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Обучителен семинар на ТЕМА „ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” Хисаря, хотел „Аугуста”, 04 – 06 юни 2021г.

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията до 20.05.2021г.Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, брой нощувки – 04.06 и 05.06.2021г., участие във вечеря на 05.06.2021г. Пътните разходи не се поемат от организаторите.

Обучителен семинар на ТЕМА „ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” Хисаря, хотел „Аугуста”, 04 – 06 юни 2021г.

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията до 20.05.2021г.Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, брой нощувки – 04.06 и 05.06.2021г., участие във вечеря на 05.06.2021г. Пътните разходи не се поемат от организаторите. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Модератор: доц. д д-р Венцислава Пенчева, дм 09:00 – 09:30 Регистрация 09:30 Откриване […]

Обучителен семинар на ТЕМА „ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” Хисаря, хотел „Аугуста”, 06 – 08 ноември 2020г. Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията до 15.10.2020г.Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, брой нощувки – 06.11 и 07.11.2020г., участие във вечеря на 07.11.2020г. Пътните разходи не се поемат от организаторите.

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов