СНИМКИ ЛЕКЦИИ ЛЕКЦИИ

Обучителен семинар на тема "Психосоматични прояви при ХОББ и астма"

 

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов