Фондация "Наука и здраве"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Модул „НОВОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЛОДРОБНИТЕ БОЛЕСТИ“

Семинарът ще се проведе на 09 април 2022год. (събота) от 09.00 в КК Боровец, хотел „Мура” ПРОГРАМА:  Модератор проф. д-р Огнян Георгиев, дм 09:00 – 09:15 Регистрация и откриване 09:15 – 09:45   Тройна терапия при ХОББ – поглед отвъд правилата – доц. д-р Венцислава  Пенчева, дм 09:45 – 10:15 Тежка астма – проблеми и […]

Обучителен семинар на ТЕМА „НОВОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА БЕЛОДРОБНИТЕ БОЛЕСТИ” Боровец, хотел „Мура”, 08 – 10 април 2022г.

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията до 25.03.2022г.Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, брой нощувки – 08.04 и 09.04.2022г., участие във вечеря на 09.04.2022г. Пътните разходи не се поемат от организаторите.

Обучителен семинар на ТЕМА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Семинарът ще се проведе на 05 юни 2021год. (събота)от 09.00 до 13:40 ч. в гр. Хисаря, хотел „Аугуста”. ПРОГРАМА Тема: ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ Модератор: проф. О Георгиев, дм      09:00 – 09:10 Регистрация 09:10 Откриване 09:15 – 09:45 Комбинирана терапия при ХОББ –  проф. В. […]

Обучителен семинар на ТЕМА „ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХОББ, АСТМА И ДРУГИ ЗНАЧИМИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” Хисаря, хотел „Аугуста”, 04 – 06 юни 2021г.

Заявки за участие се приемат на електронния адрес на Фондацията до 20.05.2021г.Моля да бъдат посочени следните данни: три имена, адрес по месторабота, брой нощувки – 04.06 и 05.06.2021г., участие във вечеря на 05.06.2021г. Пътните разходи не се поемат от организаторите.

© Фондация "Наука и здраве", всички права запазени | Свържете се с нас | Дизайн: Любомир Гиздов